ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 8/6/2017, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ., ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΜΕΛΗ:

ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΛΑΛΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ford_
stamoylis_