Προβολή Χάρτης συνεργείων αυτοκινήτων μοτοσικλετών Μαγνησίας σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους 

1 Μηχανικοί αυτοκινήτων 7 Φανοποιοί αυτοκινήτων
3 Φανοποιοί Βαφείς αυτοκινήτων 4 Βαφείς αυτοκινήτων
5 Συνεργεία εξατμίσεων 12 Συνεργεία Αναρτήσεων Αυτοκινήτων
6 Συνεργεία Φρένων 11 Συνεργεία Αντλιών Αυτοκινήτων
2 Βουλκανιζατέρ αυτοκινήτων 8 Συνεργεία Μοτοσικλετών
9 Συνεργεία Καρμπυρατέρ 10 Ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων

ford_
stamoylis_